Tag: grafik

Autor Edyta Edis Anonima Rauhut

grafik

grafik Cykl: Liryczna zabawa słowami   grafik   kosz mar wewnątrz (pod)świadomości   grafika przenosi na (moni)tor sów   rany…