Kategoria: Ludzie kultury

Autor Edyta Edis Anonima Rauhut

Rafał Podraza

Rafał Podraza Cykl: Ludzie kultury Dzisiaj w ramach cyklu Ludzie kultury chciałabym Wam przedstawić członka szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich,…

Autor Edyta Edis Anonima Rauhut

Piotr Figas

Piotr Figas Cykl: Ludzie kultury Dzisiaj w ramach cyklu Ludzie kultury chciałabym Wam przedstawić poetę, polonistę, recytatora i aktora amatora,…