23 lipca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycki im. Georga Trakla 2023

Spread the love

Konkurs poetycki im. Georga Trakla 2023

Cykl: Blogowe wiadomości

Ilustracja: Waldemar Wasilewski.

Do 31 sierpnia można nadsyłać prace na TRAKL-TAT Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2023. Organizatorem jest Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM. Inicjatywa adresowana jest do poetek i poetów, którzy znajdują inspirację w twórczości austriackiego autora. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

Do 31 sierpnia można nadsyłać wiersze na TRAKL-TAT Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2023. Organizatorem jest Fundacja promocji Kultury URWANY FILM. Inicjatywa adresowana jest do poetek i poetów, którzy znajdują inspirację w twórczości austriackiego twórcy. Przedmiotem jego poezji jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Nie zabrakło miejsca na nadzieję. Jak przypomina organizator, (…) Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków. (…) Poeta związany jest też z Krakowem, w którym spędził ostatnie cztery tygodnie życia. Zmarł 3 listopada 1914 roku.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przesłanie trzech utworów poetyckich w pliku PDF na adres mailowy: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl. Powinny zostać napisane w języku polskim. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. W drugim pliku należy zawrzeć informacje o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, notkę biograficzną) oraz oświadczenie o tym, że jest się autorem wierszy i że nie były wcześniej publikowane, ani nagradzane (dokładny tekst oświadczenia zawarty jest w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Małgorzata Lebda i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora, Krzysztof Maćkowski. Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do dnia 15 października 2023 roku, a wręczenia nagród odbędzie się podczas gali finałowej w Krakowie 4 listopada 2023 roku. Na laureatów czekają nagrody pieniężne w wysokości: 2000 zł (I miejsce), 1500 zł (II miejsce), 1000 zł (III miejsce). Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM.