22 lipca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs literacki im. J.I. Kraszewskiego

Spread the love

Konkurs literacki im. J.I. Kraszewskiego

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 15 września 2023 roku można nadsyłać prace na XXXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego. Organizatorami są Bialskie Centrum Kultury, Bialski Klub Literacki Maksyma oraz Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie. Inicjatywa ma charakter otwarty.

Do 15 września 2023 roku można nadsyłać prace na XXXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego. Organizatorami są Bialskie Centrum Kultury, Bialski Klub Literacki Maksyma oraz Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie. Inicjatywa ma charakter otwarty. Mogą wziąć w niej udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych. Konkurs ma na celu upowszechnianie twórczości literackiej oraz wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Patron był polskim pisarzem, publicystą, wydawcą, historykiem, działaczem społecznym i politycznym. Zasłynął w historii polskiej literatury jako autor, który wydał najwięcej książek i wierszy.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pięć wierszy lub prozę o objętości do dwudziestu stron. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Prace należy przesłać drogą mailową na adres kraszewski@bck24.pl.  Z kolei informacje o autorze (imię i nazwisko, telefon, dokładny adres korespondencyjny oraz adres mailowy) i wypełnione oświadczenie uczestnika powinny zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres: Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska.

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego zostanie rozstrzygnięty 21 października 2023 roku. Na laureatów czekają nagrody finansowe (trzy w kategorii poetyckiej i trzy w kategorii prozatorskiej, a także gratyfikacje specjalne: za tematykę podlaską, za utwór związany z twórczością i biografią J.I Kraszewskiego oraz nagroda Bialskiego Klubu Literackiego Maksyma im. Wiesława Gromadzkiego. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego.