13 lipca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs Literacki Fundacji Polskiej Fantastyki Naukowej 2023

Spread the love

Konkurs Literacki Fundacji Polskiej Fantastyki Naukowej 2023

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 30 września 2023 roku można nadsyłać prace na Konkurs Literacki Fundacji Polskiej Fantastyki Naukowej 2023. Inicjatywa adresowana jest do osób, które mają ukończone 16 lat i starszych. Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową.

Do 30 września można nadsyłać prace na Konkurs Literacki Fundacji Polskiej Fantastyki Naukowej 2023. Inicjatywa adresowana jest do tych, którzy mają ukończone 16 lat i starszych. Ponadto uczestnikiem może być osoba, która nie wydała jeszcze żadnej książki lub opublikowała jedną własnym nakładem. Zgłaszać można opowiadania utrzymane w konwencji fantastyki naukowej. Mają one być w znacznym stopniu oparte na fundamencie obowiązujących praw, teorii lub prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą. Tekst powinien mieć objętość od 15 tys. do 50 tys. znaków ze spacjami.

Początki kariery literackiej bywają trudne. Wielu autorom nie udaje się przebić ze swoimi umiejętnościami pisarskimi do świadomości czytelników oraz wydawców. Nawet Stanisław Lem potrzebował pewnej dozy szczęścia, jak również właściwych kontaktów, by mógł zostać zauważony i doceniony. Jednym z naszych celów w dążeniu do przywrócenia blasku polskiej fantastyce naukowej jest poszukiwanie nieodkrytych talentów, które odpowiednio wspierane rozwiną skrzydła (…), jak piszą o inicjatywie organizatorzy.

Prace powinny zostać przesłane drogą mailową na adres konkurs@pffn.org.pl. Wiadomość ma zawierać tekst w załączniku oraz skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora. Procedura oceny prac jest dwuetapowa. Najpierw trafią one do recenzentów, którzy wytypują te spełniające wymogi formalne oraz odznaczające się poprawnym warsztatem literackim i oryginalną fabułą. Są nimi: dr Aleksandra Janusz-Kamińska, dr Paulina Klimentowska, Łukasz Marek Fiema i Adrian Szczerba. Kolejnym etapem będzie ocena jury w następującym składzie: dr Wiktor Jaźniewicz, dr Łukasz Kucharczyk, dr Elżbieta Kuligowska, Hubert Kijek, Magdalena Salik.

Od jednego do pięciu utworów z najwyższą oceną końcową zostanie opublikowane drukiem w Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej za rok 2024 wydanej przez Wydawnictwo IX. Ponadto  laureaci otrzymają pamiątkowy dyplom, egzemplarz antologii i nagrody książkowe. Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.