8 lipca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Turniej Jednego Wiersza „Od Morza do Tatr” 2023

Spread the love

Turniej Jednego Wiersza „Od Morza do Tatr” 2023

Cykl: Rozrywki sówki

Już 12 lipca 2023 roku o godzinie 17.00 w INKU Inkubatorze Sektorów Kreatywnych odbędzie się VII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza Od Morza do Tatr. Mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby pełnoletnie, tworzące w języku polskim. Organizatorem jest Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

Grafika: Waldemar Wasilewski.

12 lipca 2023 roku o godzinie 17.00 w INKU Inkubatorze Sektorów Kreatywnych odbędzie się VII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza Od Morza do Tatr. Mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby pełnoletnie, tworzące w języku polskim. Organizatorem jest szczeciński oddział Związku Literatów Polskich. Zgłoszenie z tytułem wiersza oraz imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres mailowy malgorzata1964-64@o2.pl. Warunkiem uczestnictwa jest przybycie na wydarzenie.

Inicjatywa ma na celu prezentację najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze, rozbudzenie zainteresowania twórczością poetycką, popularyzację twórczości literackiej, wymianę doświadczeń poetyckich i wzmocnienie więzi pomiędzy twórcami z różnych środowisk literackich w Polsce i na świecie. Prowadzeniem wydarzenia zajmie się poetka, animatorka kultury, członkini Związku Literatów Polskich Oddziału w Szczecinie, Małgorzata Hrycaj. O oprawę muzyczną zadba poeta i bard ze Stargardu, Damian Garalak.

Na zdobywcę pierwszego miejsca czeka statuetka. Zostaną również przyznane trzy wyróżnienia. Wyniki zostaną ogłoszone po obradach jury podczas wydarzenia. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Związku Literatów Polskich Oddziału w Szczecinie.