7 lipca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Napisz wiersz inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej

Spread the love

Napisz wiersz inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 15 września 2023 roku można nadsyłać prace na II Ogólnopolski Konkurs Poetycki Od szczegółu do ogółu. Organizatorami są Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska oraz I Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Wiersze powinny być inspirowane twórczością Wisławy Szymborskiej. Inicjatywa adresowana jest do osób w wieku od 14 do 20 lat.

Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska oraz I Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie ogłaszają II Ogólnopolski Konkurs Poetycki Od szczegółu do ogółu. Zadaniem uczestnika jest napisanie jednego wiersza inspirowanego twórczością Wisławy Szymborskiej. Celem inicjatywy jest promocja i popularyzacja twórczości noblistki, propagowanie współczesnej literatury, rozwijanie oraz promowanie talentów literackich młodych ludzi, zachęcanie do poszukiwania inspiracji w literaturze pięknej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców, promocja laureatów. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 14 do 20 lat.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy, pracę i dodatkowo skan wiersza podpisany własnoręcznie. To wszystko należy przesłać drogą mailową na adres: luterek@wck.org.pl. Prace można przesyłać do 15 września 2023 roku. Pula nagród wynosi 2000 zł. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wck.org.pl najpóźniej do 3 października 2023 roku. Planowane jest spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej i wybranymi tekstami konkursowymi, które mają być zaprezentowane przez lokalnych artystów. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej.

Jak piszą organizatorzy, Pierwszą edycję konkursu zorganizowaliśmy w roku 2021. To wtedy zrodziła się myśl, by Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka wzbogacić o kolejne inicjatywy twórcze – skierowane do artystów plastyków i młodych pisarzy. Dwa lata temu skupiliśmy się na twórczości Tadeusza Różewicza. (…) Tym razem uczestnicy będą się inspirować twórczością naszej noblistki.