24 czerwca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

44. edycja konkursu im. Haliny Poświatowskiej

Spread the love

44. edycja konkursu im. Haliny Poświatowskiej

Cykl: Blogowe wiadomości 

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza 44. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Inicjatywa adresowana jest do osób, które mają ukończone szesnaście lat i starszych. Zestawy wierszy można nadsyłać drogą mailową do 18 września 2023 roku, do godziny 14.00.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza 44. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Inicjatywa adresowana jest do osób, które mają ukończone szesnaście lat i starszych. Ma na celu pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontację twórczości poetyckiej, promocję utalentowanych poetów, integrację środowisk literackich oraz rozbudzenie zainteresowania poezją.

Patronka konkursu, Halina Poświatowska urodziła się w 1935 roku w Częstochowie jako Helena Myga. Z powodu choroby serca większość swojego życia spędziła w szpitalach i sanatoriach, gdzie poznała swojego przyszłego męża Adolfa Ryszarda Poświatowskiego. Poetycko zadebiutowała na łamach Gazety Częstochowskiej w 1956 roku. Jej pierwszy tomik ukazał się w 1957 roku. Nosi tytuł Hymn bałwochwalczy. Inne jej zbiory poetyckie, to Dzień dzisiejszy, Oda do rąk. Opublikowała również reportaż o swoim życiu w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Notatnik amerykański oraz książkę autobiograficzną Opowieść dla przyjaciela, która była oparta między innymi na korespondencji z Jerzym Morawskim. Zmarła w wieku 32 lat. W 1968, już po jej śmierci ukazał się tom Jeszcze jedno wspomnienie.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zgłoszenie zestawu maksymalnie pięciu wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: po debiucie i debiut. Pierwsza z wymienionych jest dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym, a druga dla poetów i poetek, których twórczość nie była jeszcze publikowana. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy poezja@rok.czestochowa.pl. Prace można nadsyłać do 18 września 2023 roku, do godziny 14.00. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.