13 czerwca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Spotkanie z Grażyną Obrąpalską

Spread the love


Sprawdź, gdzie kupić

Spotkanie z Grażyną Obrąpalską

Cykl: Rozrywki sówki

Już 23 czerwca 2023 roku odbędzie się  spotkanie z cyklu Szczeciński Przegląd Literacki Forma. Z autorką tomów poezji Zanim pogubią się litery i Podróże w pamięć, Grażyną Obrąpalską porozmawia Gabriel Augustyn. Wydarzenie będzie miało miejsce w filii ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

Już 23 czerwca 2023 roku o godzinie 18.00 w filii ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie odbędzie się spotkanie z autorką tomów wierszy Zanim pogubią się litery i Podróże w pamięć, Grażyną Obrąpalską. Z poetką porozmawia Gabriel Augustyn. Wydarzenie zorganizowano w ramach cyklu Szczeciński Przegląd Literacki Forma.

Grażyna Obrąpalska jest nie tylko poetką, również prozaiczką i krytyczką literacką. Przez trzy ostatnie lata życia Jarosława Iwaszkiewicza zajmowała się jego literackim archiwum. Obecnie mieszka w Miami i Warszawie. W 2006 roku wydała powieść pod tytułem Nowa czerwona sukienka, a siedem lat później książkę Przystanek Kostaryka.  Prócz wcześniej wspomnianych tomów wierszy w jej dorobku znajduje się jeszcze jeden wydany w 2009 roku. Nosi tytuł Za dużo języków.

Spotkanie będzie promocją dwóch ostatnich książek poetyckich autorki. Poezja Grażyny Obrąpalskiej nakierowana jest na drobne epifanie, które objawiają kruchy porządek wszystkiego. Autorka stawia na to, co ulotne, czego ledwo wiersz stara się dotknąć, nim uleci w niebyt. To poezja nastrojona na przemiany, będąca często ilustracją przemijania, bolesną tajemnicą tego, co nieodwołalne. Wiersze stające się świadectwem dotkliwości istnienia rozlatującego się jak zetlały papier. (…) – pisze Bartosz Suwiński o tomie Zanim pogubią się litery wydanym 2023 roku nakładem Wydawnictwa Forma.

W posłowiu Piotr Michałowski nazywa tom Podróże w pamięć elegijnym dziennikiem podróży. Dalej pisze, że jest to zbiór (…) gromadzący akcydensy odwiedzanych miejsc świata połączone w patchwork ze strzępami autobiografii. Pierwsze podróże odbywają się w przestrzeni, drugie są wyprawami w głąb prywatnego czasu. W poszczególnych aktach poetyckich udział tych dwóch wymiarów bywa różny, ale chodzi nie tylko o ich proporcje, lecz przede wszystkim hierarchię. Ruch w przestrzeni bywa bowiem wstrzymywany, umożliwiając właśnie podjęcie wstecznej wędrówki w czasie, która okazuje się ekspedycją znacznie ważniejszą. (…)

Wstęp wolny.