10 czerwca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Ikarowe Strofy 2023

Spread the love

Konkurs: Ikarowe Strofy 2023

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 31 sierpnia 2023 roku można nadsyłać prace na XXX Konkurs Literacki Ikarowe Strofy. Organizatorem jest Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Inicjatywa ma charakter otwarty.

Do 31 sierpnia 2023 roku można nadsyłać zestawy do pięciu wierszy lub opowiadania o objętości do dziesięciu stron na XXX Konkurs Literacki Ikarowe Strofy. Organizatorem jest Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Inicjatywa ma charakter otwarty. Ma na celu popularyzację polskiej literatury, wiedzy na temat historii i współczesności polskiej wojskowości, a także powiększenie zasobu dzieł literackich o tematyce wojskowej i umożliwienie początkującym twórcom prezentacji własnego dorobku.

Tematyka prac jest dowolna, ale mile widziane będą utwory związane z wojskowością, nawiązujące do twórczości i działalności patronów roku 2023 (Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszenie powinno zostać przesłane do organizatora za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Klub Dowództwa Generalnego RSZ, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa PUP 119. Do utworów wydrukowanych w trzech egzemplarzach należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową, podpisane oświadczenie i wiersze w formie elektronicznej (na płycie CD lub pendrive).

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 16. roku życia, dorośli powyżej 16. roku życia. Ponadto jury oceni je z podziałem na gatunki (poezja, proza). Na laureatów czekają nagrody rzeczowe: statuetka Ikara za zajęcie pierwszego miejsca, dyplomy, gadżety promocyjne, książki, albumy. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Klubu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.