2 czerwca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Gniewińskie Pióro 2023

Spread the love

Konkurs: Gniewińskie Pióro 2023

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 25 lipca 2023 roku można nadsyłać prace na XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki Gniewińskie Pióro. Organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie. Na konkurs można przesyłać utwory poetyckie lub prozatorskie. Inicjatywa ma charakter otwarty.

Do 25 lipca 2023 roku można nadsyłać prace na XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki Gniewińskie Pióro. Organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie. Inicjatywa ma charakter otwarty. Mogą wziąć w niej udział osoby w wieku od 13 do 17 lat oraz dorosłe. Cele konkursu, to zachęcenie osób uzdolnionych literacko do działań twórczych, wyłowienie talentów literackich, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami i stworzenie wydarzenia literackiego.

Na konkurs można nadsyła co najmniej trzy wiersze, albo utwory prozatorskie (jeden lub więcej). Objętość całej pracy nie może przekraczać pięciu stron. Utwory o tematyce dowolnej nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Powinny zostać przesłane w trzech egzemplarzach na adres: Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie, ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Organizator prosi o dołączenie elektronicznej wersji prac na płycie CD/DVD lub przesłanie jej również na adres mailowy: gbp@gniewino.pl.

Na laureatów w kategorii wiekowej od 13 do 17 lat czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na dorosłych czekają nagrody finansowe. Pula wynosi 6000 zł. Prace laureatów zostaną opublikowane też w almanachu pokonkursowym. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie.