1 maja 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

21. edycja konkursu im. Marii Komornickiej

Spread the love

21. edycja konkursu im. Marii Komornickiej

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 30 czerwca 2023 roku można nadsyłać prace na XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej. Organizatorem jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Inicjatywa adresowana jest do osób, które ukończyły 15 lat i starszych.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłasza XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej. Do 30 czerwca 2023 roku można nadsyłać utwory poetyckie i prozatorskie. Inicjatywa adresowana jest do osób, które mają ukończone 15 lat i starszych. Ma na celu przybliżenie postaci i dorobku literackiego patronki konkursu, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, wymianę doświadczeń między uczestnikami, promowanie młodych talentów oraz współczesnej twórczości literackiej.

Organizator czeka na zestawy trzech wierszy i/lub opowiadania o objętości do trzech stron. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłaszać prace można za pomocą poczty tradycyjnej. Adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice. Utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Na młodzież czekają następujące nagrody pieniężne: 300 zł (I miejsce), 200 zł (II miejsce), 100 zł (III miejsce) i trzy wyróżnienia po 50 zł. W przypadku dorosłych nagrody wyglądają następująco: 700 zł (I miejsce), 500 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce) i trzy wyróżnienia po 100 zł. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.