26 stycznia 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycki im. Michała Kajki

Spread the love

Konkurs poetycki im. Michała Kajki

Cykl: Blogowe wiadomości

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu oraz Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu ogłaszają XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki. Inicjatywa ma charakter otwarty. Prace można nadsyłać do 21 kwietnia 2023 roku.

Do 21 kwietnia 2023 roku można nadsyłać prace na XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki. Organizatorami są Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu oraz Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu. Inicjatywa ma charakter otwarty – mogą wziąć w niej udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń. Patron konkursu był mazurskim poetą ludowym, artystą, działaczem mazurskim i bojownikiem na rzecz polskości Mazur.

Zadaniem uczestnika jest nadesłanie pocztą zestawu trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Adres: Polana Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz. Zgłoszone utwory oceni jury w składzie: Joanna Chachuła (przewodnicząca jury, poetka, recenzentka, bibliotekarka, animatorka kultury), Janina Osewska (pedagożka, poetka, animatorka życia literackiego, regionalistka), Agnieszka Herman (poetka, autorka okładek do książek, finalistka Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego 2020).

Na laureatów czekają nagrody pieniężne w wysokości: 2000 zł (I miejsce), 1000 zł (II miejsce), 500 zł (III miejsce). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 czerwca 2023 roku. Z kolei uroczysta gala przyznania nagród zaplanowana jest na przełom lipca i sierpnia tego samego roku. Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany między innymi w Toposie, Gazecie Olsztyńskiej, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora.