11 stycznia 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Zapowiedź recenzencka: „Motyl na patyku” Ludmiły Janusewicz

Spread the love

Zapowiedź recenzencka: „Motyl na patyku” Ludmiły Janusewicz

Cykl: Blogowe spotkania literackie

W drugiej połowie 2022 roku nakładem Wydawnictwa Pisarze.pl ukazał się zbiór opowiadań prezes Związku Literatów Polskich Oddziału w Koszalinie, redaktor naczelnej magazynu kulturalnego DialogArt, poetki i prozatorki, Ludmiły Janusewicz. Książka nosi tytuł Motyl na patyku.

Marta od czasu śmierci męża trwała w nieustannym zdumieniu. Najpierw, że on w ogóle umarł, a potem, że została sama. Wiedziała, że śmierć musi kiedyś nadejść, ale odsuwała tę myśl na potem, a jeśli już pomyślała, to raczej, że pewnego dnia odejdą razem, byli prawie w jednym wieku, po osiemdziesiątce. Stara kobieta, a poczuła się bezradna jak dziecko. (…) – to początek tytułowego opowiadania w najnowszym zbiorze Ludmiły Janusewicz wydanym przez Wydawnictwo Pisarze.pl. Zbiór utworów prozatorskich nosi tytuł Motyl na patyku, ukazał się w drugiej połowie 2022 roku. Wkrótce na blogu recenzja.

W zbiorze opowiadań znajduje się łącznie pięć tekstów prozatorskich. Wspomniany Motyl na patyku otwiera publikację. Kolejne utwory noszą tytuły: Sąsiadka, Kaligraf, As time goes by – gdy mija czas, Przepiórka – opowieść z bulwaru. Autorka ma jeszcze na koncie zbiór opowiadań Przepisywanie ziaren piasku oraz powieść Skrzydlica ognista. Po raz pierwszy będę miała okazję czytać książkę nie tylko prozatorki, ale również poetki, Ludmiły Janusewicz. Publikowała swoje wiersze w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w antologiach i almanachach. Wydała tomiki poezji Msza żałobna zawieszona między drzewami, Jest sową oczekiwania, Oskarżam słowa i Rozmowa z tobą w czasie.

Ludmiła Janusewicz jest prezeską Związku Literatów Polskich Oddziału w Koszalinie. Pracowała w wielu instytucjach kultury, zajmowała się również dziennikarstwem. Pełni funkcję moderatora na portalu Kultura Literacka Pisarze.pl. Członkini Stowarzyszenia Teatru Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie i redaktorka naczelna magazynu kulturalnego DialogArt. Od 2002 roku zajmuje się również malarstwem. Na okładce książki Motyl na patyku znajduje się jej obraz pod tytułem Ona chodząca po mieście.