29 września 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Szlakiem poetyckich pytań i odpowiedzi

Spread the love

Szlakiem poetyckich pytań i odpowiedzi

Cykl: Rozrywki sówki

Autorka tomów poezji Aponia w ogrodzie, czy Cud oddychania, Małgorzata Hrycaj powraca z kolejną książką pod tytułem Sztuka (od)chodzenia i już 6 października 2022 roku zagości w murach Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie w ramach cyklu spotkań W Pałacu literacko. Z poetką porozmawia Róża Czerniawska-Karcz, wystąpią również bard i poeta, Damian Gralak oraz Grupa Tańca Etnicznego pod kierunkiem artystycznym Justyny Kozłowskiej.

Już 6 października 2022 roku o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie promujące najnowszy, czwarty tom wierszy poetki, członkini szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich, Małgorzaty Hrycaj. Zorganizowano je w ramach cyklu W Pałacu literacko, którego niezmiennie gospodynią jest poetka, prozatorka, publicystka i animatorka kultury, Róża Czerniawska-Karcz. Miejscem wydarzenia jest sala multimedialna nr 6 w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie. Wybrzmi nie tylko poezja z tomu wierszy Sztuka (od)chodzenia, który jest 78. książką wydaną w serii:akcent, w ramach XI edycji serii. Wystąpią również bard i poeta ze Stargardu, Damian Gralak oraz Grupa Tańca Etnicznego pod kierunkiem artystycznym Justyny Kozłowskiej ze szczecińskiego Pałacu Młodzieży.

Najnowszy tomik autorki książek Pod baldachimem krwawnika, Aponia w ogrodzie i Cud oddychania tym razem (…) zadaje pytania i z odpowiedziami próbuje dotrzeć do celu (…) – jak pisze redaktorka serii:akcent, Róża Czerniawska-Karcz, zapraszając czytelników do przygody nie tyle intelektualnej, co emocjonalnej. Jak pisze poetka w jednym ze swoich wierszy:  życie jest ciągłym scalaniem / i rozpadem uśmiechajmy się zatem / dopóki istniejemy w przyciągającym się układzie / (…) pozostanie nam zamknięty / w mgławicach przeszłych zdarzeń / (od)wieczny zachwyt //W publikacji znajdziemy nie tylko poezję, ale również ilustracje Danuty-Romany Słowik, Anety Benewiat, Marii Kuczary, Marka Gzyla, Jerzego Tawłowicza, Magdaleny Sowińskiej, Moniki Tlałki i Adrianny Rauhut.