16 września 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie 2022

Spread the love

Konkurs na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie 2022

Cykl: Blogowe wiadomości

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie. W tym roku dzieci piszą list na temat A jak będę dorosła/dorosły…, a dla młodzieży i dorosłych przygotowany jest temat: W pogoni za szczęściem… Prace można nadsyłać do 25 października 2022 roku. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie ogłasza kolejną edycję Konkursu na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie. W tym roku dla dzieciom z przedziału wiekowego od 10 do12 lat organizator proponuje temat A jak będę dorosła/dorosły…, A gdy będę dorosła/dorosły. Z kolei w dwóch kolejnych kategoriach wiekowych (13-15 lat, 16 lat i powyżej) proponowany temat brzmi W pogoni za szczęściem… Konkurs odbywa się pod patronatem szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Inicjatywa ma na celu ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przykładania wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii, poprawne adresowanie koperty, formy grzecznościowe); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty. Uczestnik może przesłać pocztą jeden list napisany odręcznie do 25 października 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego). Adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec.

Prace ocenią pisarze ze Związku Literatów Polskich Oddziału w Szczecinie. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe i bony upominkowe. Finał zaplanowany jest na 2 grudnia 2022 roku we sprzyjającej sytuacji pandemicznej. Szczegółowe informacje, potrzebne dokumenty i regulamin znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie.