10 września 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Refleksy 2023 – konkurs poetycki

Spread the love

Refleksy 2023 – konkurs poetycki

Cykl: Blogowe wiadomości

Fot.: Adriano Gadini z Pixabay.

Dom Kultury Klub Skolwin w Szczecinie ogłasza XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Refleksy. Do 25 listopada 2022 roku można nadsyłać zestawy pięciu wierszy. Inicjatywa ma charakter otwarty. Do wygrania nagrody pieniężne. 

Dom Kultury Klub Skolwin w Szczecinie ogłasza XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Refleksy. Zadaniem uczestnika jest napisanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce. Inicjatywa ma charakter otwarty i ma na celu wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze, rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką, popularyzację twórczości literackiej i rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

Prace można nadsyłać za pomocą poczty tradycyjnej do 25 listopada 2022 roku na adres Domu Kultury Klub Skolwin w Szczecinie: ul. Stołczyńska 163, 71-868. Na laureatów czekają nagrody pieniężne: 1300 zł (I miejsce), 1000 zł (II miejsce), 800 zł (III miejsce) i trzy wyróżnienia po 600 zł. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani najpóźniej 6 lutego 2023 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie organizatora 11 lutego 2023 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Klubu Skolwin.