8 sierpnia 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 1

Konkurs poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Spread the love

Konkurs poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Cykl: Blogowe wiadomości

Fot.: Hannibal Height z Pixabay

Do 31 sierpnia 2022 roku można nadsyłać zestawy wierszy na VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego, który organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie. Zgłoszeń dokonuje się za pomocą poczty elektronicznej. Inicjatywa ma charakter otwarty.

Do 31 sierpnia 2022 roku można nadsyłać zestawy wierszy na VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie. Inicjatywa ma charakter otwarty. Patron konkursu był poetą, felietonistą, dramaturgiem, tłumaczem poezji rosyjskiej, francuskiej i angielskiej. Zadebiutował w prasie literackiej w latach 70. ubiegłego wieku. Autor zbioru wierszy Rzeczy R wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w 2012 roku. Był w szczególności ceniony za tłumaczenia utworów Williama Blake’a.

Zestaw pięciu wierszy należy przesłać na adres mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl.  Organizator prosi również o zawarcie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Prace oceni jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego. Na laureatów czekają nagrody pieniężne w wysokości: 1500 zł (I miejsce), 1000 zł (II miejsce), 500 zł (III miejsce). Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się do końca 2022 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.