24 lipca 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs felietonistyczny o „Brzytwę Pilcha”

Spread the love

Konkurs felietonistyczny o „Brzytwę Pilcha”

Cykl: Blogowe wiadomości 

Do 16 sierpnia 2022 roku można nadsyłać prace na I Ogólnopolski Konkurs Literacki na Felieton o Brzytwę Pilcha. Inicjatywa adresowana jest do każdego bez względu na wiek, czy miejsce zamieszkania. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł oraz publikacja felietonu w tygodniku Polityka.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Wzgórze Zamkowe, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Tygodnik Polityka oraz rodzina Jerzego Pilcha ogłaszają I Ogólnopolski Konkurs Literacki na Felieton o Brzytwę Pilcha. Inicjatywa odbywa się w ramach II Herling-Grudziński Festiwalu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce. W konkursie może wziąć udział każdy bez względu na wiek, czy miejsce zamieszkania.

Jerzy Pilch żył w latach 1952-2020. Był nie tylko polskim pisarzem, scenarzystą filmowym  dramaturgiem, publicystą, ale również felietonistą – uważnym obserwatorem i krytycznym komentatorem rzeczywistości. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako krytyk literacki zadebiutował w 1975 roku. Felietony z kolei publikował na łamach Hustlera, Polityki, Dziennika, Przekroju i Tygodnika Powszechnego. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich w 1989 roku i Nagrody Literackiej Nike, którą otrzymał w 2001 roku za powieść Pod Mocnym Aniołem. Autor scenariusza do filmu Żółty szalik (w reżyserii Janusza Morgensterna).

Tematyka felietonu, który można zgłosić do I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Felieton o Brzytwę Pilcha, jest dowolna. Tekst nie może być wcześniej publikowany, ani nagradzany w innych konkursach. Felietony przesyłamy na adres mailowy kieleckiej biblioteki (biblioteka@mbp.kielce.pl) do 16 sierpnia 2022 roku. Utwór podpisujemy godłem/pseudonimem, a swoje dane podajemy w treści maila. Prace oceni jury w składzie: Jarzy Baczyński, Anna Żmudzińska i Kinga Strzelecka-Pilch.

Ogłoszenie wyników nastąpi 4 września 2022 roku. O miejscu i sposobie rozstrzygnięcia organizatorzy poinformują uczestników. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł ufundowaną przez Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenta. Ponadto uzyska możliwość publikacji felietonu na łamach tygodnika Polityka. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach.