23 lipca 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

(Nie)dokończony rękopis

Spread the love

(Nie)dokończony rękopis

Cykl: Blogowe spotkania literackie

Już 27 lipca 2022 roku nakładem Wydawnictwa Czarna Owca ukaże się książka, która podbiła francuski rynek wydawniczy: Manuskrypt niedokończony. Jest to powieść Caleba Traskmana, którą dokończył i nadał jej tytuł jego syn, Franck Thilliez.

„Jedno słowo na począ­tek: mie­czyk”. Tak się zaczyna książka mojego ojca Caleba Traskmana. Jej ręko­pis zna­la­złem w pudle na stry­chu: ojciec miał taki paskudny zwy­czaj, że wszystko tam skła­do­wał. Plik kar­tek for­matu A4 od roku leżał w tej rupie­ciarni, nagrza­nej od dacho­wego okna, przez które tam­tego lata wpa­dało piękne pół­nocne świa­tło. Ojciec ni­gdy nikomu nie zdra­dził ist­nie­nia tego ręko­pisu; (…) Powieść – wów­czas bez tytułu – była nie­do­koń­czona. W mojej oce­nie jed­nak do dopeł­nie­nia pra­wie pię­ciu­set­stro­ni­co­wego manu­skryptu bra­ko­wało zale­d­wie dzie­się­ciu stron. Niby nic, ale dla gatunku lite­rac­kiego, któ­rego mój ojciec był jed­nym z naj­słyn­niej­szych przed­sta­wi­cieli – praw­dziwa kata­strofa. (…) – tak rozpoczyna się przedmowa do książki Manuskrypt niedokończony, którą napisał Franck Thilliez.

Dlaczego taki tytuł, a nie inny? Trzeba było rozgryźć zagadkę kryminalną, która znalazła się w fabule powieści i napisać zakończenie. Właśnie napisania zakończenia podjął się Franck Thilliez. Miał nadzieję, że stworzony przez niego finał opowieści zaspokoi oczekiwania czytelnika, zaznaczając, iż uczynił wszystko, żeby tak było. Jak się okazało, książka podbiła francuski rynek wydawniczy, a już 27 lipca 2022 roku będą mogli do niej zajrzeć polscy czytelnicy. Powieść ukaże się nakładem Wydawnictwa Czarna Owca. Na język polski przełożyła ją Monika Szewc-Osiecka.

Kogo poznamy? Enaël Miraure to pisarski pseudonim Léane Morgan. Wcześniej nauczycielka, a w chwili, gdy spotyka się z nią czytelnik, jest autorką posługującą się piórem po mistrzowsku, tworząc kryminały. Zawsze strzegła tajemnic swojej prywatności. Małżeństwa, po którym pozostała tylko willa na wydmach Opalowego Wybrzeża oraz traumatycznego wydarzenia, jakim było zaginięcie jej córki. Dziewczyna tamtego feralnego dnia wróciła do domu, ale jak się okazało nie była w nim sama. Co było dalej? (…) Pół roku póź­niej do skrzynki na listy willi Natchnie­nie ktoś wrzu­cił kosmyk zło­żony z pię­ciu­set dwu­na­stu – ni mniej, ni wię­cej – wło­sów (…) – czytamy w ostatnim akapicie Prologu. Policja zidentyfikowała je jako należące do córki pisarki i powiązała to działanie z przestępcą stosującym takie praktyki, który wciąż przebywał na wolności. Ponadto nieoczekiwana napaść na męża Léane Morgan staje się początkiem serii straszliwych wypadków.

Franck Thilliez urodził się w 1973 roku w Annecy. Z wykształcenia jest inżynierem w zakresie nowych technologii. Uchodzi za jednego z najbardziej poczytnych francuskich autorów powieści detektywistycznych i thrillerów. Jest też scenarzystą. Ma na koncie ponad dwadzieścia powieści. W Polsce do tej pory ukazały się dwie z nich: Las Cieni w przekładzie Wojciecha Frontczaka i Pokój umarłych, który przełożyła na język polski Anna Walicka-Popis.