15 maja 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Tajemnice Broadmoor

Spread the love

Tajemnice Broadmoor

Cykl: Blogowe spotkania literackie 

Niewiele miejsc na świecie budzi w ludziach takie przerażające skojarzenia jak Broadmoor. W angielskim szpitalu psychiatrycznym przebywają najbrutalniejsi i najgroźniejsi przestępcy Wielkiej Brytanii. Już 18 maja 2022 roku polscy czytelnicy będą mieli okazję o tej placówce poczytać. Wtedy ukaże się książka Za murami Broadmoor. Autorami są dziennikarz telewizyjny, Jonathan Levi i specjalistka z zakresu historii kultury, Emma French. 

Robert Bob Maud­sley i David Che­esman (…) Zwią­zali Davida Fran­cisa kablem od adap­tera i przez dłu­gie godziny tor­tu­ro­wali w małym, dusz­nym pomiesz­cze­niu. Pie­lę­gnia­rze z Bro­ad­moor byli bar­czy­stymi, sil­nymi męż­czy­znami, ale nie mogli się dostać do pokoju Boba Maud­sleya. W końcu Davi­dowi Fran­ci­sowi zało­żono pętlę na szyję i kazano mu para­do­wać tam i z powro­tem na oczach bez­rad­nych pra­cow­ni­ków szpi­tala. Kiedy pie­lę­gnia­rze w końcu wtar­gnęli do pokoju, ofiara była czę­ściowo obdarta ze skóry. Praw­do­po­dob­nie zro­biono to, gdy jesz­cze żyła, o czym świad­czyły prze­raź­liwe krzyki roz­le­ga­jące się w kory­ta­rzach Bro­ad­moor. (…) – to historia zdarzenia z 1977 roku, które miało miejsce we wspomnianej placówce psychiatrycznej. Uchodzi za najsłynniejsze morderstwo tam popełnione. Cytat pochodzi z Prologu  książki Za murami Broadmoor

Książka, która jest efektem obserwacji życia toczącego się za murami strzeżonego zakładu dla obłąkanych przestępców i rozmów z personelem oraz pacjentami, ukaże się na polskim rynku wydawniczym już 18 maja 2018 roku nakładem Wydawnictwa Czarna Owca. Autorami są dziennikarz telewizyjny, Jonathan Levi i specjalistka z zakresu historii kultury, Emma French. Dzięki swojej pracy mogli stworzyć wyczerpujące studium przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Broadmoor. Ujawniają w publikacji najpilniej strzeżone tajemnice. Na język polski przełożył ją Tomasz Wyżyński.

Placówkę otwarto w 1863 roku. We wspominanym szpitalu psychiatrycznym pacjentami byli między innymi James Kelly, który był  podejrzewany o to, że jest Kubą Rozpruwaczem, Peter Sutcliffe, czyli Rozpruwacz z Yorkshire, bandyta Charles Bronson, gangster Ronnie Kray i kanibal Peter Bryan.

Jonathan Levi  jest odnoszącym sukcesy managerem telewizyjnym. Interesuje się nie takimi zwyczajnymi tematami. Jak  można przeczytać na stronie wydawnictwa (…) jako pierwsza osoba uzyskał nieskrępowany dostęp do pacjentów i personelu szpitala psychiatrycznego Broadmoor w Anglii, gdzie nakręcił cykl filmów dokumentalnych dla brytyjskiej sieci telewizyjnej ITV. (…) 

Emma French zajmuje się głośnymi tematami, które trafiają na pierwsze strony gazet i budzą powszechne zainteresowanie. Autorka książki Selling Shakespeare to Hollywood i współautorka (razem z Jonathanem Levim) publikacji Hatton Garden: The Inside Story. Mieszka w Londynie.