26 kwietnia 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Spójrzmy przez “Pryzmat Literacki”

Spread the love

Spójrzmy przez “Pryzmat Literacki”

Cykl: Blogowe spotkania literackie

Pryzmat Literacki, to rocznik wydawany przez szczeciński oddział Związku Literatów Polskich, który po raz pierwszy ukazał się w 2020 roku. Numer, o którym będzie mowa dzisiaj, to wydanie zaplanowane na 2021 rok. Redaktorem naczelnym jest literat, Leszek Dembek, który o samym periodyku wypowiada się następująco: (…) Nasz rocznik, to pismo nie do końca zamknięte. Ewoluuje pod względem treści, formy i struktury. Dążymy do zaspokojenia zainteresowań i tematyki miłośników poezji i prozy, by jak najwięcej osób utożsamiało się z jego zawartością. (…). Sekretarzem redakcji jest poetka i dziennikarka, Danuta Sepuco.

Promocje periodyku odbywają się w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie – tak też było w grudniu 2021 roku. Co znajduje się w ostatnim wydaniu Pryzmatu Literackiego? Leszek Dembek zaznacza, że pismo się zmienia, więc sprawdźmy to. W artykule wstępnym możemy przeczytać, że w piśmie znajdziemy odniesienia do spraw związanych ze szczecińską literaturą i wszelkich tematów z nią związanych. Nie zabraknie ujęć historycznych i współczesnych. Poczytajmy.

Zaczynamy od pożegnań. Została opublikowana Szczecińska wiązanka dla Ireneusza Krzysztof Szmidta – żegnają go Rober A. Florczyk, Barbara Moraczewska-Jankowska, Stanisław Rapior, Elwira Rewcio, Ewa Kulesza, Sławomir Osiński, Marek Sztark, Marek Rudnicki, Róża Czerniawska-Karcz i Leszek Dembek. W zeszłym roku odszedł również Eugeniusz Daszkowski, a jemu poświęcił artykuł kapitan Józef Gawłowicz – pisarz marynista żegna pisarza marynistę. .

Przechodzimy do działu Historia i teraźniejszość. W tym wydaniu zdecydowanie więcej jest właśnie historii, choć należy zaznaczyć, że ma ona wpływ na teraźniejszość. Lekturę zaczynamy od tekstu Sławomira Gizińskiego pod tytułem Wybrane aspekty jenieckiej twórczości literackiej w Oflagu II B Arnswalde, a kończymy na działalności wojewody Leonarda Borkowicza, (…) któremu zamarzyło się ożywić to wypłukane po wojnie ze sztuki miasto poprzez założenie w nim oazy twórców i samemu stać się ich mecenasem. (…) To z jego inicjatywy powstał Klub 13 Muz zrzeszający dziennikarzy, plastyków, architektów i autorów. Tekst napisał redaktor naczelny Poezji Dzisiaj, Aleksander Nawrocki.

Następny dział, to Portrety. Czytelnik ma okazję lepiej poznać Helenę Raszkę dzięki Irenie Naumowicz, Eliasza Rajzmana, o którym napisała Cecylia Judek, Barbarę Stenkę z artykułu Moniki Wilczyńskiej. Tropów szczecińskich w życiorysie Witolda Wirpszy wyszykuje Mariusz Strzeżek, a z kolei Robert Florczyk odnajduje w biografii Tadeusza Różewicza wątki szczecińskie. Będzie jeszcze okazja, by poznać lepiej Wiesława Andrzejewskiego (autor artykułu: Artur D. Liskowacki) i Jana Papugę (autorka: Aleksandra Radecka). Przeczytamy także wspomnienia o Jerzym Pachlowskim (Kazimierz Kozłowski).

Następnie czytelnika czeka krótkie spotkanie z rozmowami. Leszek Dembek i Robert Florczyk przeprowadzili wywiad z Andrzejem Dzierżanowskim, a Małgorzata Hrycaj z Andrzejem Winczą, który wspomina Joanne i Jana Kulmów.  Pismo literackie nie byłoby takie bez refleksji na temat literatury. Tutaj znajdziemy teksty dra Karola Alichnowicza, Danuty Romany słowik, Sebastiana Rosy i Anny Stetkiewicz. Kolejna część poświęcona jest poezji eksperymentalnej, również tworzonej przez sztuczną inteligencję.

Na koniec możemy dowiedzieć się czegoś więcej o Korytowskich Nocach Poezji odbywających się w Choszcznie z tekstu Piotra Pawłowskiego, a także przyjrzeć się bliżej projektom wydawniczym szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Drugie wydanie Pryzmatu Literackiego nie tylko poszerza wiedzę na temat poezji i prozy, ale również skłania czytelnika do licznych refleksji. Czy się zmienia? Owszem, a redaktor naczelny zapowiada już teraz kolejne zmiany. W następnym numerze mają się pojawić utwory literackie.