19 marca 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 2

Konkurs “O Antywojenną Metaforę”

Spread the love

Konkurs “O Antywojenną Metaforę”

Cykl: Rozrywki sówki

W ramach VII Szczecińskiej Wiosny Poezji został ogłoszony VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza pn. O Antywojenną Metaforę. Organizatorem jest szczeciński oddział Związku Literatów Polskich. Prace można nadsyłać drogą pocztową do 31 maja 2022 roku. Temat prac konkursowych nie jest przypadkowy. Wojna przynosi rany na ciele i duszy, więc hasło jest jak najbardziej pokojowe.

Inicjatywa adresowana jest do twórców zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy ukończyli szesnaście lat. Można nadsyłać zestawy trzech wierszy na adres siedziby organizatora: Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin. Mozna nadsyłać zgłoszenia również droga mailową: konkurs@zlpszczecin.pl. Jeden utwór nie może przekraczać dwudziestu trzech wersów. Wierszy nadsyłanych na konkurs nie wolno publikować, ani zgłaszać do innej inicjatywy konkursowej do czasu ogłoszenia wyników.

Na laureata pierwszego miejsca czekają: statuetka Złota Metafora Antywojenna, druk utworów w antologii pokonkursowej oraz jeden egzemplarz przed chwilą wspomnianej publikacji książkowej. Z kolei dla autorów pozostałych wierszy nagrodzonych oraz wyróżnionych i zauważonych przewidziane są gratyfikacje w postaci druku w antologii, a także po jednym egzemplarzu tej książki. Regulamin i potrzebny załącznik znajduje się na stronie internetowej Związku Literatów Polskich w Szczecinie.