9 marca 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Wiersze, które należy mówić głośno

Spread the love

Konkurs: Wiersze, które należy mówić głośno

Cykl: Rozrywki sówki

Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu ogłasza konkurs adresowany do wszystkich pełnoletnich twórców tworzących poezję lub prozę poetycką Inicjatywa nosi nazwę Wiersze, które należy mówić głośno. Adepci pióra i poeci mogą zgłaszać swoje prace do 29 kwietnia 2022 roku. Na trzech wyłonionych przez jury zwycięzców czeka nagroda pieniężna, a nagrodzone utwory zostaną zaprezentowane podczas czytań performatywnych.

Jak twierdzi organizator, Od początku istnienia Teatru Ósmego Dnia, poezja była ważną częścią naszych działań artystycznych, ale i ważną częścią życia. Przyjaźniliśmy się (i nadal przyjaźnimy) z poetami i poetkami, wiersze wplataliśmy w nasze spektakle, organizowaliśmy (…) spotkania poetyckie.(…). To niewątpliwie jeden z powodów, dla którego Teatr Ósmego Dnia organizuje ten konkurs.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie od 7 do 10 utworów poetyckich (wierszy lub prozy poetyckiej). Uczestnik może tego dokonać, nadsyłając swój zestaw drogą pocztową w trzech egzemplarzach. Adres: ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań. Każdy z trzech zwycięzców otrzyma 1700 zł brutto. Ogłoszenie wyników ma nastąpić 4 czerwca 2022 roku. Z kolei czytanie performatywne zaplanowane jest na trzeci kwartał tego roku. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://teatrosmegodnia.pl/konkurs/74-pl/konkurs-poetycki/330-wiersze-ktore-nalezy-mowic-glosno-2022.html.