20 listopada 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs na sztukę dla dzieci i młodzieży

Spread the love

Konkurs na sztukę dla dzieci i młodzieży

Cykl: Rozrywki sówki

Mam dla Was informację o kolejnym konkursie – tym razem dla dramaturgów. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ogłasza 33. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Prace można nadsyłać do 9 marca 2022 roku. Inicjatywa ma charakter otwarty i adresowana jest do osób pełnoletnich, które piszą utwory dramatyczne dla młodej widowni.

Każdy uczestnik może zgłosić dwa utwory dla widowni w wieku do szesnastu lat. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane, ani nie powinny posiadać swoich realizacji. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty elektronicznej. E-mail: konkurs@nowesztuki.pl. Wiadomość musi zawierać: pliki z tekstem sztuki w formacie .pdf i .doc, skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia dotyczącego autorstwa, a także skan podpisanej klauzuli dotyczącej RODO.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym jury w składzie Katarzyna Grajewska i Joanna Żygowska wyłoni teksty, które zakwalifikują się do kolejnego. Drugi, to przyznanie nagród i wyróżnień. Zajmą się tym Michał Buszewicz, Justyna Czarnota, Joanna Krakowska, Halina Waszkiel oraz Joanna Żygowska. Pula nagród wynosi 25000 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 maja 2022 roku Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://csdpoznan.pl/aktualnosci/oglaszamy-33-konkurs-na-sztuke-teatralna-dla-dzieci-i-mlodziezy. Powodzenia!