21 września 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycki: Czarno na białym

Spread the love

Konkurs poetycki: Czarno na białym

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam specjalnie dla Was kolejny konkurs. Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi ogłaszają XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Czarno na białym. Inicjatywa ma charakter otwarty – mogą w niej wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli szesnaście lat.

Zadanie uczestnika, to napisanie trzech wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty tradycyjnej do 15 października 2021 roku – decyduje data stempla pocztowego. Adres: Forum Inicjatyw Twórczych, Ozorkowska 3, 95–045 Parzęczew. Do pracy dołączamy osobną kopertę z danymi kontaktowymi oraz oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych. 

Na laureatów czekają czekają nagrody pieniężne i rzeczowe. Informacja na temat formy i terminu rozstrzygnięcia konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w listopadzie 2021 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://www.foruminicjatyw.pl/. Powodzenia!