20 września 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Szukamy polskiego Szekspira

Spread the love

Konkurs: Szukamy polskiego Szekspira

Cykl: Rozrywki sówki

Dawno nie informowałam o konkursach, więc nadrabiam zaległości. Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy ogłasza XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Dramatopisarzy i Dramatopisarek Szukamy polskiego Szekspira. Partnerem wydarzenia jest Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Inicjatywa adresowana jest do autorów i autorek w wieku od 12 do 21 lat. Głównym celem konkursu, zgodnie z misją twórców, prof. Haliny Machulskiej i prof. Macieja Wojtyszko, jest edukacja przez sztukę dzieci i młodzieży. Pierwsza edycja miała miejsce w 1984 roku.

Zadanie uczestnika, to napisanie monodramu, czyli utworu scenicznego na jednego wykonawcę, który ma być inspirowany hasłem Głos ludzi. Objętość tekstu nie może przekroczyć pięćdziesięciu stron. Prace przesyłamy za pomocą poczty elektronicznej do 1 listopada 2021 roku. E-mail: polskiszekspir@teatrpolski.pl. Oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięca dla autorów i autorek w wieku 12-15 lat, młodzieżowa dla autorów i autorek w wieku 16-21 lat.

Zwycięskie utwory zostaną opublikowane na stronie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Wybrane teksty lub ich fragmenty zostaną także zaprezentowane w formie czytania/szkicu scenicznego na scenie teatralnej. Na laureatów czekają tez drobne nagrody rzeczowe. Nazwiska nagrodzonych zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://www.teatrpolski.pl/szukamy-polskiego-szekspira.html. Powodzenia!