4 września 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Jakiś fragment rzeczywistości

Spread the love

Konkurs: Jakiś fragment rzeczywistości

Cykl: Rozrywki sówki

Specjalnie dla Was znalazłam kolejny konkurs. Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska oraz I Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jakiś fragment rzeczywistości. Inicjatywa adresowana jest do osób w wieku od 15 do 26 lat i odbywa się w ramach XV Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych  im. Adama Luterka w Wejherowie. Jednym z celów konkursu jest promocja i popularyzacja twórczości Tadeusza Różewicza, jednego z patronów roku 2021.

Poeta i dramaturg urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku. Miłość do literatury zaszczepił w nim straszy brat, Stanisław. Samodzielnie zadebiutował w 1947 roku tomem Niepokój. Zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał on my­śle­nie o współ­cze­snej po­ezji oraz przed­sta­wia­niu wo­jen­nych traum w li­te­ra­tu­rze i kul­tu­rze. Zmarł 4 kwiet­nia 2014 roku we Wro­cła­wiu. Uczestnicy będą mieli za zadanie napisać wiersze inspirowane jego twórczością.

Pozostałe cele inicjatywy, to promowanie i rozwijanie talentów literackich młodych ludzi, propagowanie współczesnych trendów i zjawisk artystycznych, zachęcanie do poszukiwania inspiracji w literaturze pięknej, promocja umiejętności i talentu w zakresie warsztatu literackiego oraz wsparcie rozwoju osobowości twórczej i kształcenia języka wypowiedzi artystycznej. Na konkurs należy wysłać jeden wiersz do 21 października 2021 roku, do godziny 16.00. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty elektronicznej. E-mail: promocja@wck.org.pl.

Pula nagród wynosi 2000 zł. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od zakończenia konkursu. Prace laureatów również będą publikowane w sieci, a ponadto planowane jest spotkanie z poezją Tadeusza Różewicza oraz z wybranymi utworami konkursowymi, które zostaną zaprezentowane przez lokalnych artystów. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://wck.org.pl/pozostale/opis/5519-jakis-fragment-rzeczywistosci-ogolnopolski-konkurs-poetycki.html. Powodzenia!