1 września 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Zaczyna się od słowa

Spread the love

Konkurs: Zaczyna się od słowa

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was kolejny konkurs poetycki. Poddębicki Dom Kultury i Sportu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Dom Literatury w Łodzi ogłaszają X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ziemowita Skibińskiego Zaczyna się od słowa. Inicjatywa adresowana jest do osób, które nie ukończyły osiemnastu lat.

Cele konkursu, to budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną, kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego; działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką. Inicjatywa ma również upamiętnić postać i twórczość poetycką Ziemowita Skibińskiego, który żył w latach 1945-2006. Był nie tylko poetą, ale również krytykiem literacki, eseistą, historykiem literatury, edytorem oraz wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łowiczu. 

Zadanie uczestnika, to napisanie trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty elektronicznej do 15 października 2021 roku. Do pliku z utworami poetyckimi dołączamy kolejny z danymi autora oraz oświadczenie RODO (https://docs.google.com/document/d/1xXPFJpvjoIe4qiSnxRzorCjqiq4PN6x1/edit). E-mai: skibinski.konkurs@gmail.com. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie: https://docs.google.com/document/d/1n58PegtZrWLxIakqq_K4NsRZKWhv9Nkr/edit. Powodzenia!