28 lipca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Rypiński Album Poetycki

Spread the love

Konkurs: Rypiński Album Poetycki

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam specjalnie dla Was kolejny konkurs. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie ogłasza XVI Ogólnopolski Konkurs Rypiński Album Poetycki. Inicjatywa adresowana jest do osób pełnoletnich. Jej cele, to: inspirowanie twórczości poetyckiej, promowanie wartościowych tekstów literackich, popularyzacja poezji współczesnej oraz integrowanie środowisk literackich.

Na konkurs można zgłosić zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty tradycyjnej do 24 września 2021 roku – decyduje data stempla pocztowego. Adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin. Nadsyłamy wiersze podpisane godłem (pseudonimem), wydrukowane w czterech egzemplarzach, a w zaklejonej kopercie zamieszczamy dane osobowe, wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne: 1800 zł (I miejsce), 1000 zł (II miejsce), 600 zł (III miejsce). O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://www.biblioteka-rypin.pl/aktualnosci/xvi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-rypinski-album-poetycki-ogloszona. Powodzenia!