23 czerwca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Gniewińskie Pióro

Spread the love

Konkurs: Gniewińskie Pióro

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam specjalnie dla was kolejny konkurs. Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie ogłasza XX Ogólnopolski Konkurs Literacki Gniewińskie Pióro. Inicjatywa ma charakter otwarty. Jej cele, to zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych, wyłowienie talentów literackich, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami oraz stworzenie wydarzenia o charakterze literackim.

Zadanie uczestnika, to napisanie trzech wierszy lub utworu prozatorskiego o dowolnej tematyce. Objętość pracy nie może przekraczać pięciu stron. Prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież w wieku od trzynastu do siedemnastu lat i dorośli. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty tradycyjnej do 20 lipca 2021 roku – decyduje data stempla pocztowego. Adres: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe (młodzież) oraz finansowe o łącznej wartości 5000 zł (dorośli). Wyniki zostaną ogłoszone na przełomie I/II dekady września 2021 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://ckstib.naszgok.pl/httpsckstibnaszgokplbibliotekaaktualnosci/n,xx-ogolnopolski-konkurs-literacki-gniewinskie-pioro-start. Powodzenia!