15 czerwca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

***(koko)sowy wers

Spread the love

***(koko)sowy wers

Cykl: Liryczna zabawa słowami

 

***

 

(koko)sowy wers

importowano z

 

(za)gubionego w

słow(n)iku

 

(im)pulsowego

wiersza oraz

 

(zo)stawiono na

pastwę drzew

 

(za)mienionych

tomu stronami

 

15.06.2021