27 maja 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs na debiut

Spread the love

Konkurs na debiut

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was kolejny konkurs. Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłasza XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza. Inicjatywa adresowana jest do autorów z kraju i z zagranicy, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej. Jej cele, to umożliwienie twórcom debiutu poetyckiego, inspirowanie twórczości poetyckiej oraz popularyzacja współczesnej poezji. Konkurs składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie na adres organizatora należy przesłać zestaw pięciu wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka może być dowolna. Adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko. Termin nadsyłania prac upływa 13 sierpnia 2021 roku.

Jury wybierze trzy najlepsze zestawy wierszy. W drugim etapie każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać na wcześniej podany adres do 17 września 2021 roku zestaw utworów składający się na projekt książki (maksymalnie pięćdziesiąt wierszy). Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego w nakładzie 500 egzemplarzy. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://www.mdkradomsko.pl/konkursy/ogloszenie-xii-okp-im-janusza-rozewicza/. Powodzenia!