13 maja 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Magia Futura

Spread the love

Konkurs: Magia Futura

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was kolejny konkurs. Centrum Kultury Podgórza – Klub Wróblowice w Krakowie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Literacki Magia Futura. Inicjatywa ma charakter otwarty. Organizator zachęca do podzielenia się swoją wizją przyszłości. Jedni twierdzą, że nie będzie jej wcale, inny skłaniają się do myśli apokaliptycznej, a niektórzy mówią o odnowie. Jak będzie? Tego nie wiemy, ale możemy przelać na papier swoje wyobrażenie.

Zadanie uczestnika, to napisanie opowiadania na przed chwilą wspomniany temat o objętości do pięciu stron. Pamiętajmy, że tekst nie może być wcześniej publikowany, ani nagradzany w innych konkursach. Teksty przesyłamy pocztą tradycyjną do 22 lipca 2021 roku – decyduje data stempla pocztowego. Adres: Klub Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego 74, 30-698 Kraków. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli. Przyznane zostaną trzy miejsca w każdej z nich oraz wyróżnienia. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 września 2021 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://www.ckpodgorza.pl/oferta/konkurs/konkurs-literacki-magia-futura. Powodzenia!