8 maja 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Pokaż, jak piszesz – konkurs

Spread the love

Pokaż, jak piszesz – konkurs

Cykl: Rozrywki sówki

Spieszę do Was z zapowiedzią kolejnego konkursu – tym razem poetyckiego. Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA ogłaszają XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Inicjatywa ma charakter otwarty. Jej cele, to popularyzacja poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów oraz propagowanie poezji ambitnej, trudnej.

Zadanie uczestnika, to napisanie od pięciu do ośmiu wierszy o łącznej objętości do około stu pięćdziesięciu wersów. Prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Utwory wydrukowane w czterech egzemplarzach wysyłamy pocztą do 30 września 2021 roku – decyduje data stempla pocztowego. Adres: Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł. Prace oceni jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika Fraza), Marta Podgórnik (poetka) i Janusz Radwański (poeta).

Gówna nagroda, to wydanie autorskiego tomu poetyckiego. Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Laureaci pierwszej nagrody zobowiązani są dostarczyć organizatorom zestaw od trzydziestu do pięćdziesięciu wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA i Kwartalnik Literacko-Artystyczny Afront.  Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na listopad 2021 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://bwaolkusz.com/konkurs-im-kazimierza-ratonia/. Powodzenia!