1 maja 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: moja ojczyzna – pogranicza kultur

Spread the love

Konkurs: moja ojczyzna – pogranicza kultur

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam specjalnie dla Was kolejny konkurs. Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin RP Region Kozła, Związkiem Literatów Polskich Oddziałem w Zielonej Górze i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze ogłasza XXII Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty. Inicjatywa ma charakter otwarty.

Zadanie uczestnika, to stworzenie małej formy prozatorskiej, czyli opowiadania, noweli, eseju lub wspomnienia. Teksty powinny nawiązywać do hasła Moja ojczyzna – pogranicza kultur. Każdy autor może zgłosić jeden utwór o objętości do dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Prace wysyłamy pocztą tradycyjną do 31 sierpnia 2021 roku. Adres: Biblioteka Publiczna im. E. Paukszty, ul. Słodowa 2, 66-120 Kargowa. Należy pamiętać, że prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Ogłoszenie wyników konkursu pojawi się na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty do 24 września 2021 r. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie konkursowym przygotowanym przez WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://www.biblioteka.kargowa.pl/index.php/aktualnosci/378-xxii-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-eugeniusza-paukszty. Powodzenia!