15 kwietnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Wydaj książkę – konkurs

Spread the love

Wydaj książkę – konkurs

Cykl: Rozrywki sówki

Specjalnie dla Was znalazłam kolejny konkurs. Miasto Gdańsk ogłasza Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca. Inicjatywa adresowana jest do osób pełnoletnich. Patron konkursu, Bolesław Fac był prozaikiem, poetą i tłumaczem. Żył w latach 1929-2000. Dzieciństwo spędził w Bydgoszczy, a od 1947 roku mieszkaniec w Gdańska. Literacko zadebiutował w 1956 roku wierszami na łamach studenckiego dwutygodnika Kontrasty. Z kolei w 1959 roku wydał pierwszą książkę poetycką pod tytułem Gotyk dźwięku. Był również animatorem życia literackiego i kulturalnego. Współtwórca teatru studenckiego Kontrapunkt przy Akademii Medycznej w Gdańsku, grupy literackiej Seledyn, literacko-artystycznej grupy studenckiej Szkoła Grafomanów. Autor kilkunastu tomików wierszy, siedmiu powieści, sztuk teatralnych i przekładów z literatury niemieckiej. Od 1960 roku był członkiem gdańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. a w latach 1981-1983 prezesem oddziału.

Zadanie uczestnika, to napisanie książki o dowolnej tematyce i objętości. Można zgłaszać zbiory wierszy, opowiadań lub esejów, wspomnienia, powieści, utwory dramatyczne i reportaże. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do 31 sierpnia 2021 roku. Adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk. Pamiętajmy, że zgłaszane utwory nie mogą być wcześniej publikowane. Zwycięskie dzieło zostanie wydane w nakładzie 1000 egzemplarzy, z czego autor otrzyma 50. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://www.wbpg.org.pl/aktualnosc/gda%C5%84ski-konkurs-literacki-im-boles%C5%82awa-faca-0. Powodzenia!