24 marca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Małopolska Nagroda Poetycka “Źródło” – konkurs

Spread the love

Małopolska Nagroda Poetycka “Źródło” – konkurs

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was kolejny konkurs. Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzecinie ogłaszają konkurs pod nazwą Małopolska Nagroda Poetycka Źródło. Inicjatywa adresowana jest do osób pełnoletnich. Jej idea wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji, jak podkreślają organizatorzy – poczucia tożsamości. Ponadto jest to związane z takimi pytaniami, jak: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system. Inicjatorzy zachęcają do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich.

Zadanie uczestnika, to przesłanie od trzech do czterech utworów poetyckich, a ich tematyka powinna nawiązywać do idei konkursu. Mile widziane będą wiersze inspirowane nazwa konkurs Źródło oraz jego mottem, które brzmi: Można być w kropli wody/ światów odkrywcą// można/ wędrując dokoła świata/ przeoczyć wszystko. Opłata za udział wynosi 30 zł. Prace wysyłamy drogą elektroniczną do 25 czerwca 2021 roku. E-mail: poezja@csm.tarnow.pl.

Prace oceni jury w składzie: Józef Baran (poeta, prozaik), Jadwiga Malina (poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich), Beata Paluch (aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji), Adam Ziemianin (poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej). Na laureatów czekają nagrody pieniężne: 3000 zł (I miejsce), 2000 zł (II miejsce), 1000 zł (III miejsce) oraz pięć wyróżnień po 500 zł. Ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna za utwór związany z regionem Małopolski. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://csm.tarnow.pl/wydarzenie/1032,malopolska-nagroda-poetycka-zrodlo-edycja-piata. Powodzenia!