27 lutego 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Rozpisujemy się w konkursie poetyckim

Spread the love

Rozpisujemy się w konkursie poetyckim

Cykl: Rozrywki sówki

Specjalnie dla Was znalazłam kolejny konkurs literacki. Centrum Kultury i Sportu w Karczewie ogłasza XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka. Inicjatywa adresowana jest do osób pełnoletnich. Ma na celu popularyzację twórczości literackiej, rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich, a także uczestnictwo w kulturze oraz jej krzewienie. Zadanie uczestnika, to napisanie zestawu pięciu wierszy o dowolnej tematyce. Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach przesyłamy pocztą tradycyjną do 19 marca 2021 roku – liczy się data stempla pocztowego. Adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, ul. Widok 2, 05-480 Karczew. Na laureatów czekają następujące nagrody: 3000 zł (I miejsce), 2000 zł (II miejsce), 1500 zł (III miejsce), Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (800 zł), Nagroda Parafii Karczew (500 zł) oraz cztery wyróżnienia po 250 zł. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://ckis.karczew.pl/asp/oglaszamy-xxxii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-jana-krzewniaka,1,artykul,1,692. Powodzenia!