13 lutego 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs z twórczością Aleksandra Świętochowskiego

Spread the love

Konkurs z twórczością Aleksandra Świętochowskiego

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam specjalnie dla Was kolejny konkurs literacki. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Oddział w Gołotczyźnie i Związek Literatów na Mazowszu ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Literacki O Laur Posła Prawdy.  Inicjatywa odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież w wieku od 16 do 21 lat i autorzy powyżej 21 lat. Zadanie uczestnika, to napisanie utworu prozatorskiego (opowiadania, noweli, eseju) inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego. Powinien mieć objętość do 5 stron. Prace wysyłamy pocztą tradycyjną do 20 maja 2021 roku. Adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie, ul. Świętochowskiego 3, 06-430 Gołotczyzna. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości nie mniejszej, niż 3000 zł. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://www.zlmaz.pl/index.php?numer=5&nr=1&id=112. Powodzenia!