30 stycznia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs na mowę noblowską

Spread the love

Konkurs na mowę noblowską

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Fundacja Olgi Tokarczuk i Wrocławski Dom Literatury ogłaszają konkurs na mowę noblowską Jak zdobyć Nagrodę Nobla?. Organizatorzy proponują uczniom, aby wyobrazili sobie, że właśnie otrzymali Nagrodę Nobla i stają przy mównicy gotowi wygłosić najważniejsze przemówienie swojego życia. Zastanów się, co powiedziałabyś/powiedziałbyś wtedy światu? Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń w zakresie tematu mowy – zależy im, by zawierała przekaz, który dla autorki lub autora jest szczególnie ważny. Objętość pracy nie może przekraczać 6000 znaków ze spacjami. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac. Każde zgłoszenie powinno również zawierać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie i dane kontaktowe nauczyciela. Zgłoszenia wysyłamy drogą elektroniczną do 26 lutego 2021 roku. E-mail: konkurs@domliteratury.wroc.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2021 roku. Prace oceni jury w składzie: Marta Mizuro, Waldemar Okoń, Luiza Rzymowska i Dawid Szkoła. Na laureatów czekają książki z autografem Noblistki i zaproszenia do udziału w warsztatach z wystąpień publicznych, które odbędą się w pierwszej połowie tego roku.  Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://literatura.wroclaw.pl/konkurs-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/. Powodzenia!