4 czerwca 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycki im. Mariana Jachimowicza

Spread the love

Konkurs poetycki im. Mariana Jachimowicza

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 15 sierpnia 2023 roku można nadsyłać prace na VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza. Organizatorami są Fundacja Uważność Bycia oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Inicjatywa adresowana jest do osób powyżej szesnastego roku życia.

Do 15 sierpnia 2023 roku można nadsyłać prace na VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza. Organizatorami są Fundacja Uważność Bycia oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Inicjatywa ma na celu pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej, wspieranie nowatorskich tekstów poetyckich, konfrontację twórczości poetyckiej, promocję miasta Wałbrzycha i poezji, w tym twórczości patrona konkursu, Mariana Jachimowicza. Jego debiutancki tom poezji pod tytułem Ścieżką konieczną ukazał się w 1957 roku, choć ukończony już był dziesięć lat wcześniej. Izba muzealna pod nazwą Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza znajduje się we wspomnianej wcześniej bibliotece.

Zadaniem uczestnika jest napisanie trzech wierszy o dowolnej tematyce. Utwory można również zgłaszać w dwóch dodatkowych kategoriach tematycznych: wiersze inspirowane życiem i twórczością Mariana Jachimowicza, wiersze inspirowane Wałbrzychem i regionem wałbrzyskim. Utwory poetyckie nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami, Rynek 9, 58-300 Wałbrzych. Należy również przesłać wiersze i biogram w dwóch osobnych mailach na adres fub-konkurs@wp.pl.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne w wysokości: 1000 zł (I miejsce), 700 zł (II miejsce), 500 zł (III miejsce). Zostaną również przyznane nagrody rzeczowe za wyróżnione wiersze inspirowane życiem i twórczością Mariana Jachimowicza oraz miastem Wałbrzych i regionem wałbrzyskim. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami.