18 lutego 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs literacki im. Szaloma Asza

Spread the love

Konkurs literacki im. Szaloma Asza

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 31 maja 2023 roku można nadsyłać opowiadania na XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza. Organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. Inicjatywa adresowana jest do osób pełnoletnich. Na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości 5 tysięcy złotych.

Do 31 maja 2023 roku można nadsyłać prace na XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. Inicjatywa adresowana jest do osób pełnoletnich. Jej cel, to propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs stanowi integralną część Festiwalu Szaloma Asza nawiązującego do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna. Organizator przywraca w ten sposób pamięć o światowej sławy pisarzu, Szalomie Aszu urodzonym w Kutnie w 1880 roku.

Każdy uczestnik może przesłać jedno opowiadanie o dowolnej tematyce. Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu. Prace nie powinny być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Utwory można nadsyłać na adres mailowy konkurs.asz@bibliokutno.pl. Na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości 5 tysięcy złotych. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 października 2023 roku podczas XIII Festiwalu Szaloma Asza. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej organizatora.