14 lutego 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Krystyna Pilecka: Czas…

Spread the love

Krystyna Pilecka: Czas…

Cykl: Blogowa czytelnia literacka

Fot.: David z Pixabay.

Krystyna Pilecka, koszalińska poetka po raz kolejny zaproponowała swój wiersz do Blogowej czytelni literackiej. Autorka takich utworów, jak między innymi O codzienności, Targane wiatrem…, Miłość, tym razem wzięła pod pióro czas. Charakterystyczne dla wierszy tej autorki są stosowane wielokropki, nawet w tytułach. Można to odebrać jako ciąg nie odkrytych przed czytelnikiem myśli, które prowadzą do wersów. Tak wydaje się być w wierszu Czas…Jest to temat, który trudno wyczerpać. Wyznacza tory naszemu życiu, daje szanse i je odbiera, stawia granice. Jest (…) jak nieposkromione zegary (…) – pisze poetka. Porównać go można do wielu elementów codzienności. Nie tylko porównać, właściwie one go ilustrują. Zapraszam do lektury.

 

Czas…

 

Czas jak nieposkromnione zegary
jak nieuchwytny ptak
radości i smutki kroczące
przemijaniem
blask i jasność
marzenia wyswobodzone z ram

 

Codzienności harmonia
i życia pęd
szlaki nieprzetarte
lub wypełniony gwarem dom
w kominku tląca się samotność
czy cienia rozświetlony mrok…
Czas –
przemijanie… cisza… troska
i wiatr…

 

Krystyna Pilecka – członkini Związku Literatów Polskich, kanclerz Krajowego Bractwa Literackiego w Koszalinie. Mieszkanka Koszalina. Laureatka wielu konkursów literackich. Autorka  jedenastu tomików poezji dla  dorosłych i dla  dzieci. Współautorka tomików o Koszalinie. Jej wiersze drukowane  były w antologiach szczecińskiej oficyny wydawniczej Mak, w antologiach poezji Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, w antologiach poezji Wydawnictwa KryWaj,  w antologiach wydawanych w Słupsku, Lublińcu, Warszawie, Szkocji, w Kurierze Polskim, przeglądzie w Toronto, Koszalin – Kurier w Hamburgu. W 2009 r. nagrodzona przez prezydenta  Miasta Koszalin za tworzenie i upowszechnianie kultury. 30 marca 2022 roku otrzymała Nagrodę  Prezydenta  Miasta  Koszalina  za całokształt  wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury.