13 lutego 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs im. Rafała Wojaczka

Spread the love

Konkurs im. Rafała Wojaczka

Cykl: Blogowe wiadomości

Instytut Mikołowski ogłasza XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka. Organizator na zestawy trzech wierszy czeka do 30 kwietnia 2023 roku. Inicjatywa ma charakter otwarty.

Do 30 kwietnia 2023 roku można nadsyłać prace na XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka. Inicjatywa ma charakter otwarty. Organizatorem jest Instytut Mikołowski imienia patrona konkursu. Rafał Wojaczek urodził się 6 grudnia 1945 roku w Mikołowie, a z marł nocą z 10 na 11 maja 1971 roku we Wrocławiu. Zadebiutował w grudniu 1965 roku w miesięczniku Poezja. Autor takich tomów, jak Sezon, czy Inna bajka.

Zadaniem uczestnika konkursu jest nadesłanie na adres organizatora zestawu trzech wierszy niepublikowanych wcześniej. Opłata za zgłoszenie jednego kompletu utworów wynosi 30 zł. Prace powinny zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 1/2, 43 – 190 Mikołów. Wiersze oceni jury w składzie: Piotr Kępiński (przewodniczący), Rafał Skonieczny i Łukasz Jarosz. Na laureatów czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 1800 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora. Uroczyste ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 12 maja 2023 roku, na godz. 18.30 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.