10 lutego 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej

Spread the love

Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 30 kwietnia 2023 roku można nadsyłać zestawy wierszy stanowiące tomiki opatrzone tytułami na X Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki. Organizatorami są Biblioteka Kraków i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Krakowa. Inicjatywa adresowana jest do autorów, którzy nie posiadają w dorobku tomu poezji.

Do 30 kwietnia 2023 roku można nadsyłać zestawy wierszy stanowiące projekty tomików opatrzonych tytułami na X Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki. Organizatorami są Biblioteka Kraków i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Krakowa. Inicjatywa adresowana jest do osób, które w swoim dorobku nie posiadają tomów poezji.

Patronką konkursu począwszy od drugiej edycji (w 2015 roku) jest Anna Świrszczyńska, wybitna polska poetka, autorka m.in. słynnego tomu Jestem baba wydanego w 1972 roku, która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji, zarówno pod względem języka, jak i treści. Czesław Miłosz w poświęconej poetce książce pod tytułem Jakiegoż to gościa mieliśmy napisał, że Anna Świrszczyńska pod wieloma względami wyprzedziła swój czas. Już w jej wczesnych tekstach można było znaleźć nie tylko parodię. W jej poezji znajduje się wszystko, co stało się modne dopiero pod koniec stulecia.

Tematyka utworów konkursowych jest dowolna. Warunek konieczny stanowi nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy, stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz hasłem (godłem). Organizator nie narzuca ilości utworów w zestawie, który powinien zostać wysłany na adres: Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. Nagrodą jest wydanie zgłoszonego do konkursu tomu, spotkanie autorskie oraz promocja publikacji podczas Nocy Poetów 2023. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Biblioteki Kraków.