12 stycznia 2023 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs literacki im. Wandy Dobaczewskiej

Spread the love

Konkurs literacki im. Wandy Dobaczewskiej

Cykl: Blogowe wiadomości

Do 31 marca 2023 roku można nadsyłać prace na III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej Na chwałę słońca. Inicjatywa organizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest adresowana do młodzieży i dorosłych. Na laureatów czekają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Do 31 marca 2023 roku można nadsyłać prace na III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej Na chwałę słońca. Organizatorem inicjatywy jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Konkurs ma na celu upamiętnienie twórczości  Wandy Dobaczewskiej [właść. Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej, ur. 24 sierpnia 1892, zm. 23 listopada 1980], polskiej pisarki, poetki, publicystki, autorki sztuk dla teatrów kukiełkowych oraz animatorki kultury. (…) – jak można przeczytać na stronie internetowej organizatora. Patronka swoją drogę literacką rozpoczęła od wydania tomiku poetyckiego w 1920 roku, który nosi tytuł Na chwałę słońca.

Do konkursu można zgłaszać poezję (maksymalnie trzy wiersze) i prozę (tekst o objętości do 3 stron). Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież w wieku od 12 do 18 lat i dorośli. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej. Adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz. E-mail: promocja@wimbp.bydgoszcz.pl.  Rozstrzygnięcie nastąpi 9 maja 2023 roku. Na laureatów czekają nagrody pieniężne i rzeczowe. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej organizatora.