13 września 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Pigmalion Fantastyki 2022

Spread the love

Pigmalion Fantastyki 2022

Cykl: Blogowe wiadomości 

Jeszcze do 1 października 2022 roku można nadsyłać opowiadania na XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne Pigmalion Fantastyki. Do udziału zaprasza Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Inicjatywa ma charakter otwarty, a prace można nadsyłać drogą mailową. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. 

Do 1 października 2022 roku można nadsyłać prace na XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne Pigmalion Fantastyki. Do udziału zaprasza Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Inicjatywa ma charakter otwarty, mogą w niej wziąć udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i młodsze. Ma na celu propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym do tej pory autorom.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs opowiadanie fantastyczne, które nie przekracza objętości 25 tys. znaków ze spacjami. Praca nie może być wcześniej publikowana, ani nagradzana w innych konkursach. Zgłoszeń dokonuje się drogą mailową na adres animacja@moksir.chrzanow.pl. Teksty oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: do 17 lat i od 18 lat.

Na laureatów w obu kategoriach czekają nagrody pieniężne: 500 zł (I miejsce), 350 zł (II miejsce), 200 zł (III miejsce). Termin oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany na początku stycznia 2023 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.