9 września 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

60-lecie twórczości Józefa Gawłowicza

Spread the love

60-lecie twórczości Józefa Gawłowicza

Cykl: Rozrywki sówki

Ilustracja: Dorothe z Pixabay.

We wrześniu odbędzie się spotkanie z kpt.ż. w. Józefem Gawłowiczem w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie z okazji 60-lecia jego twórczości. Z pisarzem marynistą porozmawia poetka, prozatorka, publicystka, redaktorka i animatorka kultury, Róża Czerniawska-Karcz. Wydarzeniu będzie towarzyszyło przekazanie bibliotece dzieł Witolda Gombrowicza wydanych przez Instytut Literacki w Paryżu. 

Już 20 września 2022 roku o godzinie 17.00 w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (w sali im. Zbigniewa Herberta) odbędzie się spotkanie z kpt.ż. w. Józefem Gawłowiczem z okazji 60-lecia jego twórczości literackiej. Z pisarzem marynistą porozmawia poetka, prozatorka, publicystka, redaktorka i animatorka kultury, Róża Czerniawska-Karcz. Zostaną również przekazane bibliotece dzieła Witolda Gombrowicza wydane przez Instytut Literacki w Paryżu. Podczas wydarzenia promowane będzie również drugie wydanie Sekstantów.

Józef Gawłowicz  latach 1963-1989 był tajnym kurierem paryskim Kultury do Polski. Publikował w niej pod pseudonimami: Adam Tukubar – Chińskie wycieczki; Paweł Sowa – Pamiętnik znaleziony w Bochni; Sindbad Żeglarz – Hawana, czyli traktat o kontrabandzie. Ukończył Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Dowodził statkami polskimi i pod obcymi banderami. Wykładał astronawigację na Akademii Morskiej w Szczecinie.