6 sierpnia 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Spread the love

Konkurs poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Cykl: Blogowe wiadomości 

Do 12 września 2022 roku można nadsyłać wiersze na 43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej drogą elektroniczną. Mogą wziąć w nim udział autorzy, których wiesze nie nie były do tej pory publikowane oraz osoby po debiucie książkowym, prasowym lub na portalu internetowym. Organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. 

Do 12 września 2022 roku, do godziny 14.00 można nadsyłać wiersze na 43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej drogą elektroniczną. Organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Inicjatywa adresowana do osób, które ukończyły 16 lat,  autorów przed debiutem i po nim. Ma na celu pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocję utalentowanych poetów, integrację środowisk literackich oraz rozbudzenie zainteresowania poezją.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć wierszy. Utwory należy przesłać drogą mailową razem ze skanem wypełnionej karty uczestnika na adres: poezja@rok.czestochowa.pl. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: przed debiutem (obowiązuje autorów, których wiersze nie były jeszcze publikowane) oraz po debiucie (tutaj brani są pod uwagę twórcy po debiucie książkowym, prasowym i na portalach literackich). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 5 listopada 2022 roku o godzinie 18.00 w Filharmonii Częstochowskiej. Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej  Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Patronka konkursu, Halina Poświatowska urodziła się w Częstochowie, w 1935 roku. Poetycko zadebiutowała w 1956 roku na łamach Gazety Częstochowskiej. W 1957 ukazał się jej pierwszy tomik wierszy pod tytułem Hymn bałwochwalczy. Opublikowała również reportaż o swoim życiu w Stanach Zjednoczonych, który nosi tytuł Notatnik amerykański. W jej dorobku znajdują się też: książka autobiograficzna Opowieść dla przyjaciela i zbiory poetyckie Dzień dzisiejszy, Oda do rąk. Zmarła w Warszawie, w 1967 roku. Po jej śmierci wydany został tom Jeszcze jedno wspomnienie.